Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

Cum sunt definite datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , de identitate economică, culturală sau socială.

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre, prin care susținem persoanele care au suferit un AVC.

De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele sau sondajele noastre sau pentru a primi briefingurile/newsletterele noastre sau care lucrează pentru noi sau cu noi. Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Asociaţia ALIA colectează și utilizează datele personale.

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la Asociaţia ALIA. Prin urmare, ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează alia.org.ro și reprezentanții acestora, potențiali angajați, voluntari, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin site-ul www.alia.org.ro, precum celorlalte date personale pe care  Asociaţia ALIA le colectează prin email sau evenimente offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care  Asociaţia ALIA colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care  Asociaţia ALIA le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui Asociaţia ALIA datele personale

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu  Asociaţia ALIA, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară  Asociaţia ALIA. Astfel,  Asociaţia ALIA utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator ALIA:

1.1. Furnizarea de informații despre Asociaţia ALIA

Asociaţia ALIA utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea ALIA, rapoartele anuale sau transparența financiară.

1.2. Comunicare

Asociaţia ALIA utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea Asociaţiei ALIA, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante

1.3 Trimiterea de newslettere

Asociaţia ALIA poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Asociaţia ALIA, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul “dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la office@alia.org.ro.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

2.1. Furnizarea de informații despre activitatea ALIA

Asociaţia ALIA utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

Asociaţia ALIA utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele Asociaţiei ALIA, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante . De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Trimiterea de newslettere

Asociaţia ALIA poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea Asociaţiei ALIA, proiecte, comunicatele de presă ale Asociaţiei ALIA, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la office@alia.org.ro.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

3. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru  Asociaţia ALIA

3.1. Menținerea relației noastre contractuale

Asociaţia ALIA utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală care vine în sprijinul activităţii noastre.  Asociaţia ALIA se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

Asociaţia ALIA utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de susţinere a persoanelor care au suferit un AVC ori a familiilor acestora. 

Asociaţia ALIA se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener al Asociaţiei ALIA

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relaţia contractuală cu partenerii noştri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de susţinere a persoanelor care au suferit un AVC ori a familiilor acestra,

De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Asociaţiei ALIA, de obicei de către dvs.

5. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, www.alia.org.ro pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus,  Asociaţia ALIA poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Asociaţia ALIA. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care  Asociaţia ALIA este obligată din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Asociaţia ALIA în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Asociaţiei ALIA de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs.,  Asociaţia ALIA vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Asociaţiei ALIA).

Dacă oferiți  Asociaţiei ALIA datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care  Asociaţia ALIA intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Asociaţiei ALIA.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa office@alia.org.ro.

DREPTURILE DVS.

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la  Asociaţia ALIA, Strada Cojocarului, nr 3, comuna Chirnogi, județul Călărași sau prin sau prin trimiterea unui e-mail către noi la office@alia.org.ro. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.